Главная / Категории / Детские книги / Учебная литература

Илаһи бүләкләр. Сәед Кәмрани и др.

Кулыгыздагы китап сезгә дөрес итеп тәһарәт алырга, намаз кылырга һәм кайбер коръәни аять-догаларны өйрәнүдә ярдәмче булыр. Шулай ук әлеге китапта сез ислам тәгълиматы мәдәни нигезләренең кыскача бирелешен табып, ислам тарихында булып үткән мөһим вакыйгалар, пәйгамбәребез, бөек имамнар тормышыннан гыйбрәтле һәм хикмәтле хикәяләр белән танышырсыз.

Рады Вам также предложить