Главная / Категории / Детективы / Современные детективы

Ček?n?. Блейк Пирс

Купить Ček?n?
299 руб.
Отложить

Mistrovsk? thriller a mystery! Autor odvedl ?žasnou pr?ci při utv?řen? postav s psychologickou str?nkou tak dobře popsanou, že se ocit?me v jejich mysli, sledujeme jejich obavy a v?t?me jejich ?spěch. Děj je velmi inteligentn? a bude v?s bavit při čten? cel? knihy. Tato kniha pln? zvratů v?s udrž? vzhůru až do otočen? posledn? str?nky. Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (o knize Navždy pryč) ČEK?N? (Stvořen? Riley Paigeov? – kniha č. 2) je druhou knihou v nov? s?rii psychologick?ch thrillerů od autora bestselleru č. 1 Blake Pierce, jehož bestseller Navždy pryč (kniha č. 1) z?skala v?ce než 1000 pětihvězdičkov?ch hodnocen?. Brilantn? 22let? st?žistka FBI, Riley Paigeov?, se snaž? dek?dovat h?danky sadistick?ho s?riov?ho vraha, přezd?van?hovražd?c? klaun – ale všechno se změn? v př?liš osobn? z?ležitost, když se ona sama stane c?lem v bitvě o jej? vlastn? život. Ned?vn? absolventka Riley Paigeov? je přijata do prestižn? letn? st?že FBI a je odhodl?na se prosadit. Vystavena mnoh?m oddělen?m FBI, mysl? si, že prožije klidn? l?to – dokud nezačne s?riov? vrah udržovat cel? Washington v napět?. Přezd?van?vražd?c?m klaunem, vrah obl?k? a maluje sv? oběti do podoby klaunů a vysm?v? se FBI, prostřednictv?m vzrušuj?c?ch h?danek v m?di?ch. Nech?v? všechny na v?žk?ch: je on s?m tak? klaun?Zd? se, že pouze Riley m? dostatečně brilantn? mysl na to, aby odpovědi dek?dovala. A přesto je cesta do mysli tohoto vraha př?liš temn? – a bitva př?liš osobn? – aby Riley vyv?zla bez ?hony. Může vyhr?t tuto smrt?c? hru na kočku a myš?Akčn? thriller se z?pletkami, kter? rozbuš? srdce, ČEK?N? je kniha č. 2 ze strhuj?c? nov? s?rie, kter? v?s přinut? obracet str?nky dlouho do noci. Přenese čten?ře o 20 let zpět – na zač?tek Rileyny kari?ry – a je dokonal?m doplněn?m k s?rii NAVŽDY PRYČ (mystery Riley Paigeov?), kter? prozat?m zahrnuje 13 knih. Kniha č. 3 ze s?rie STVOŘEN? RILEY PAIGEOV? bude již brzy k dost?n?.

Рады Вам также предложить